بازدید از بیمارستان جواد الائمه نرماشیر

بازدید از بیمارستان جواد الائمه نرماشیر

نماینده مردم شرق استان به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم و مسئولین محلی نرماشیر از بیمارستان جوادالائمه (ع) بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز مورخ 20 شهریورماه 98 نماینده مردم شرق استان ، فرماندارشهرستان نرماشیر به اتفاق دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم از بخش های اورژانس، رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان جوادالائمه (ع) شهرستان نرماشیر بازدید کردنددر ادامه این بازدید جلسه ای تشکیل شد


1398/06/20
165