بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز حوادث و فوریت های پزشکی

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز حوادث و فوریت های پزشکی

 رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز حوادث و فوریت های پزشکی بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، ظهر امروز دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی از ساختمان جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بازدید کرد.

وی در این بازدید تسریع در روند بهسازی و آماده سازی محوطه بیرونی مرکز را خواستار شد.


1398/06/17
95