اصلاحیه زمان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی رشته های پرستاری ، مامایی و اتاق عمل

اصلاحیه زمان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی رشته های پرستاری ، مامایی و اتاق عمل

آزمون تئوری و عملی صلاحیت بالینی رشته های پرستاری،مامایی و اتاق عمل


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آزمون تئوری و عملی صلاحیت بالینی رشته پرستاری و اتاق عمل ورودی 95 در

تاریخ 98/06/23  و رشته مامایی در تاریخ 98/06/24در محل دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

 


1398/06/03
80