بازدید رییس دانشگاه از ساختمان در حال احداث مرکز جامع سلامت ابارق

بازدید رییس دانشگاه از ساختمان در حال احداث مرکز جامع سلامت ابارق

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از روند احداث ساختمان مرکز جامع سلامت ابارق بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه رییس مرکز بهداشت بم از روند پیشرفت فیزیکی پروژه  احداث ساختمان مرکز جامع سلامت روستای ابارق بازدید کرد.

روستای ابارق در فاصله 45 کیلومتری در مسیر جاده بم - کرمان قرار دارد.


1398/06/02
42