پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم"معاونت تحقیقات و فن آوری"

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم"معاونت تحقیقات و فن آوری"


قابل توجه موسسات تحقیقاتی و اعضای محترم هیآت علمی

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم مورخ 29 آبان لغایت 1 آذر ماه سال جاری برگزار می گردد.

مهلت ارسال مقالات :15 مرداد لغایت 15 مهر ماه سال جاری

آدرس اینترنتی همایش : www.icemu.ir

ایمیل همایش :icemu@mui.ac.ir

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم

 

 


1398/05/28
67