برگزاری کارگاه تکنیک های بانک خون

برگزاری کارگاه تکنیک های بانک خون

 کارگاه تکنیک های بانک خون با هدف ارتقاء سطح علمی و آمادگی پرسنل علوم آزمایشگاهی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه عوم پزشکی بم، هادی فروتن مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان گفت: کارگاه یک روزه با عنوان تکنیک های بانک خون جهت ارتقاء سطح علمی و آمادگی هرچه بیشتر پرسنل آزمایشگاه های بیمارستانی و سطح شهرستان در خصوص آزمایشگاه های بانک خون با متدهای جدید سازمان انتقال خون ایران با سخنرانی شهسواری رییس انتقال خون شهرستان و توسط مدرس سعید سلیمانی به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

این کارگاه صبح امروز با همت اداره امور آزمایشگاه ها معاونت درمان دانشگاه و گروه های هدف کاردان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی در مرکز خیریه سپهر بم برگزار شد.


1398/05/27
86