برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های رفتاری

برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های رفتاری

کارگاه آموزشی تکنیکهای رفتاری از سری دوره های "بهبود مدیریت" برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم کارگاه آموزشی تکنیکهای رفتاری از سری دوره ای بهبود مدیریت به مدت دو روز  در روزهای 19 و 20 مردادماه در سالن سلامت دانشگاه با حضورمدیران و کارشناسان مربوطه برگزار شد.


1398/05/20
164