بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از بیمارستان جوادالائمه نرماشیر

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از بیمارستان جوادالائمه نرماشیر

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از بخش های بیمارستان جوادالائمه نرماشیر بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی  به همراه رییس شبکه بهداشت و بیمارستان نرماشیر به منظور بررسی وضعیت درمانی، از بخش های مختلف بیمارستان جوادالائمه  بازدید کرد.

این بازدید صبح جمعه مورخ 98/05/18 انجام شد.


1398/05/19
92