بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

 رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز دکتر عباس زاده ر به همراه مدیر داخلی بیمارستان پاستور از پروژه های عمرانی و بازپیرایی بخش اورژانس بیمارستان پاستور که تاکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته بازدید کرد.

 با اتمام توسعه فضای فیزیکی، بخش اورژانس به ۲۰۰۰ مترمربع افزایش پیدا خواهد کرد.


1398/05/16
69