جذب نیروی تخصصی در رشته شغلی فوریت های پزشکی به صورت شرکتی

جذب نیروی تخصصی در رشته شغلی فوریت های پزشکی به صورت شرکتی

جذب 20 نفر نیروی تخصصی در رشته شغلی فوریت های پزشکی به صورت شرکتی در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بم قرار دارد.


به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم؛رضا علی نژاد،معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از جذب 20 نفر نیروی تخصصی در رشته شغلی فوریت های پزشکی به صورت خرید خدمت(شرکتی) خبر داد.

به گفته فاطمه طیبی،مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه،جذب این نیروها به استناد مجوز شماره 209/9578/د مورخ 1397/12/26 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت که در حال حاضر مراحل مقدماتی برگزاری این آزمون در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل مربوطه اطلاع رسانی لازم در خصوص شرایط شرکت در آزمون ،نحوه ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون از طریق همین سایت و روزنامه های محلی به اطلاع عموم مردم شریف منطقه شرق استان کرمان خواهد رسید.

جدول اولیه رشته های شغلی مورد پذیرش به شرح زیر است:

ردیف

عنوان رشته شغلی

جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز

مرد

زن

1

کاردان فوریت های پزشکی

*

10

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته فوریت های پزشکی و داشتن گواهینامه ب2

2

کارشناس فوریت های پزشکی

*

 -

10

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های فوریت های پزشکی،هوشبری و پرستاری و داشتن گواهینامه ب2


1398/05/14
348