اعلام گزارش عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم

اعلام گزارش عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم

 روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، در راستای اجرایی نمودن بند 5 مصوبه هیأت رییسه خردادماه جاری و تأکید معاون محترم آموزشی با هدف پاسخگویی به ذینعان بر اساس چشم انداز اهداف آموزشی وزارت متبوع  و اجرای برنامه های طرح تحول و نوآوری در آموزش،  اقدام به  ارائه گزارش عملکرد سال 97،  واحدهای تحت نظارت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم بصورت ارائه شاخص های کمی، نمود.

بنا بر این گزارش علاقمندان می توانند؛ جهت دریافت فایل شاخص های عملکرد یکساله واحدهای تحت نظارت حوزه معاونت آموزشی شامل: دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و همچنین واحدهای آموزش و تحصیلات تکمیلی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، امور هیأت علمی و آموزش مداوم بر روی نام آن واحد کلیک فرمایند.

گزارش عملکرد شاخص های کمی واحد آموزش کل و تحصیلات تکمیلی سال 97

گزارش عملکرد آموزشی دانشکده بهداشت در سال 971398/03/21
229