فرازی از وصیت نامه جمعی از شهدای میهن اسلامی ایران

فرازی از وصیت نامه جمعی از شهدای میهن اسلامی ایران

مقام معظم رهبری:

این وصیت نامه هاى شهدا که امام(ره) توصیه به مطالعه ى آن مى کردند، به خاطر این است که نمایشگر انقلاب درونی یک نفر است.هر کدام از این وصیت نامه ها را که انسان مى خواند، تصویرى از انقلاب یک نفر را در آن مى بیند و خودش منقلب کننده و درس دهنده است. ما باید این حالت را تعمیم بدهیم و این، ممکن است.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی،  ، صفی زاده با تاکید بر ادامه راه شهیدان و الگو قراردادن رفتار و منش شهدا،  اظهار داشت:  بنا بر تأکید مدیر محترم هسته گزینش دانشگاه  مبنی بر اشاعه فرازی از وصیت نامه شهدای شهرستان بم و به منظور آشنایی کامل همکاران ارجمند با شیوه زندگی این مردان غیور و بهره گیری از وصیت نامه شهیدان، روابط عمومی معاونت آموزشی  اقدام به باز نشر فرازی از زندگی نامه و وصیت نامه تعدادی از شهدای عزیز بمی نموده است. 

مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، افزود: امید است در این ماه پر خیر و برکت ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان والا مقام و با تأسی از راه  شهیدان، در این برهه خطیر، رهرو راه آنان باشیم.

وی یادآور شد، اساتید، کارکنان و دانشجویان می توانند با کلیک بر روی اسم شهید مورد نظر به فرازی از وصیتنامه آن شهید بزرگوار که بعنوان روز شمار تهیه شده دست یابند.

روز شمار شهدای والا مقام

 

   چهارشنبه 98/3/1 :                                              فرازی از وصیت نامه شهید سید حسین موسوی

    پنج شنبه  98/3/2:                                         فرازی از وصیت نامه شهید حسین قاسمی

    جمعه      98/3/3 :                                  فرازی از وصیت نامه شهید ابوالقاسم جعفرزاده 

      شنبه      98/3/4:                             شهید محمد علی زارع نظام آبادی

      یکشنبه   98/3/5:                      فرازی از وصیت نامه شهید یوسف رضا یوسف آبادی

      دوشنبه  98/3/6:                     فرازی از وصیت نامه شهیدعلی رئیس آبادی

    سه شنبه" 98/3/7:                    فرازی از وصیت نامه شهیدمحمد صادقی

      چهارشنبه98/3/8:                            فرازی از وصیت نامه شهید عباسعلی عباس زاده

      پنج شنبه 98/3/9:                                فرازی از وصیت نامه شهید علی صباحی

       جمعه   98/3/10:                                      فرازی از وصیت نامه شهید محمد صادق ضیایی

         شنبه  98/3/11:                                           فرازی از وصیت نامه شهید محمد زارع پور

         یکشنبه98/3/12:                                             فرازی از وصیت نامه شهید محمد علی نژاد

       دوشنبه 98/3/13:                                                زندگی نامه و وصیت نامه شهید یداله دانشفر

      سه شنبه 98/3/14:                                                    زندگی نامه و وصیت نامه شهید دهنوی

     چهارشنبه 98/3/15:                                                        فرازی از وصیت نامه شهید محمد زابلی 

 



1398/03/04
159