اصلاحیه ی منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه دوره دکتری پزشکی عمومی

اصلاحیه ی منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه دوره دکتری پزشکی عمومی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، دکتر طولابی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اعلام اصلاحیه ی منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه در دوره دکتری پزشکی عمومی از اسفند ماه 98 الی پایان شهریور ماه99 و همچنین اعلام پیکربندی آزمون  های جامع علوم پزشکی سال 98 ویژه ورودی های مهر ماه 96 و به بعد، اظهار داشت: برابر  اصلاحیه ی ارسالی دبیر شورای آموزش پزشکی، به اطلاع متقاضیان  این  آزمونهای می رساند؛  فهرست اصلاح شده این منابع  از لینک ذیل قابل دریافت است.

.اصلاحیه ی فهرست منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه در دوره دکتری پزشکی عمومی و پیکربندی آزمون های جامع علوم پایه پزشکی1398/02/31
118